Sistemes dinàmics (SSDD-UIB)

Informació general del grup

Àrea AEI: Ciències Matemàtiques (MTM)

Línies de recerca:

  • Teoria qualitativa d'equacions diferencials ordinàries (EDO's)
  • Teoria qualitativa d'equacions en diferències i aplicacions al tractament d'imatges
  • Integrabilitat de sistemes dinàmics

També podeu accedir al Web alternatiu del grup de recerca.