Teràpia cel·lular i enginyeria tissular (TERCIT)

Informació general del grup

Àrea AEI: Biomedicina (BME)

Línies de recerca:

  • Caracterització dels mecanismes moleculars de regeneració òssia i el desenvolupament de nous biomaterials, utilitzats per restablir la funció d'estructures esquelètiques defectuoses.
  • Obtenció i caracterització de cèl·lules mare (hematopoètiques i mesenquimals de cordó umbilical) a Sala Blanca (GMP) per a la seva utilització en teràpia cel·lular.
  • Caracterització i desenvolupament de preparacions de matriu òssia desmineralitzada d'os humà apte per al seu ús clínic.

També podeu accedir al Web alternatiu del grup de recerca.