Teràpia cel·lular i enginyeria tissular (TERCIT)

Participació en congressos

  • Llopis-Grimalt, M.A.;Arbós, A.; Gil-Mir, M.; Mosur, A.; Kulkarni, P.; Salito, A.; Ramis, J.M.; Monjo, M.. , "Multifuncional properties of Quercitrin coated porous Ti-6Al-4V implants for orthopaedic applications.". "Meet the expert implants 2021", Suïssa, 2021. Presentació comunicació.
  • Truyols-Vives, J.; Ortega, G.; Martín-Medina, A.; Elowson, L.; Ramis, J.M.; Jahn, A.; Río, C.; Monjo, M.; Westergren-Thorsson, G.;Sala-Llinàs, E.; Mercader-Barceló, J.. , "Lung mesenchymal stem cells from idiopathic pulmonary fibrosis patients present senescence features and express αSMA myofibroblast marker.". "43 Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular.", Espanya, 2021. Pòster.
  • Maria del Mar Ferrà-Cañellas; Marta Munar-Bestard; Laura Garcia-Sureda; Joana Maria Ramis; Marta Monjo.. , "BMP4 micro-immunotherapy increases collagen deposition and reduces PGE2 release in human gingival fibroblasts and increases tissue viability of engineered 3D gingiva under inflammatory conditions.". "VIII Jornades IdISBa", Palma, Espanya, 2021. Pòster.