Escoltar

Programes autonòmics

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaAjuts de minimis per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca

  CONVOCATÒRIA: 2016 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 26 de juny de 2016.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts de minimis per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca.

  La durada del projecte serà com a màxim d'un any.

  Es subvencionaran despeses de salari i quotes de la Seguretat social i altres despeses directament relacionades amb el projecte (fins a un màxim del 10% de l'import de l'ajut concedit)

  IMPORTANT: En el cas de la UIB, l'ajuda màxima que es pot demanar per a projectes agraris i no agraris és de 3.000 euros, per a projectes de l'àmbit pesquer la quantia màxima és de 12.500 euros.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Per presentar la sol·licitud per la UIB, l'investigador principal del projecte ha de ser doctor, llicenciat o diplomat.

  3. TERMINI
  Fins al 26 de juny de 2016.

  Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, aquestes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores del dia 22 de juny de 2016.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB Icona Vist  
  Annex I   Icona Vist

  Torna