Escoltar

Programes autonòmics

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a investigacions que contribueixin al millor coneixement del passat de l'illa de Menorca i la protecció del seu patrimoni històric

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 8 de maig de 2017.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  L’objecte de les ajudes és finançar programes d’investigació i de millora de gestió dels béns del patrimoni de tipus històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, històricoindustrial, antropològic i etnològic.

  Es concediran com a màxim sis ajuts: dos de 5.000 €, tres de 4.000 € i un de 3.000 €. En l'imprès de sol·licitud cal indicar a quin tram de l'ajut s'opta.

  El termini màxim d'execució serà d'un any a partir de la concessió.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Persones físiques o jurídiques o agrupacions d'aquestes.

  ATENCIÓ: La UIB només pot presentar 1 proposta en aquesta convocatòria. La Comissió Avaluadora de l'OSR (CAOSR) farà la selecció de la proposta que es presentarà per part de la UIB.

  PROCEDIMENT: Donat que el número de projectes que la UIB pot presentar a aquesta convocatòria està limitat a 1 proposta, us demanam que, si estau interessats a presentar-ne una, ens envieu la documentació abans del proper 3 de maig, a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una selecció de propostes, si escau, i poder presentar l'escollida.

  La CAOSR valorarà les sol·licituds que estiguin interessades en concórrer a la convocatòria en funció dels criteris següents:
  - adequació del projecte als criteris objectius de la convocatòria
  - curriculum vitae del sol·licitant disponible a l’aplicació GREC el dia del termini intern (3 de maig) . Les valoracions es faran seguint el barem de l’activitat investigadora del GREC en els darrers 5 anys.

  3. TERMINI

  Fins al 8 de maig de 2017.

  IMPORTANT: Us demanam que, si estau interessats a presentar-ne una sol·licitud, ens envieu la documentació abans del proper 3 de maig, a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una selecció de propostes, si escau, i poder presentar l'escollida.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB Icona Vist  
  Més informació   Icona Vist

  Torna