Programes autonòmics

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaAjuts de minimis per a estudis relacionats amb aliments tradicionals de les Illes Balears

  CONVOCATÒRIA: 2016 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 9 d'agost de 2016.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts de minimis per a estudis relacionats amb aliments tradicionals de les Illes Balears.

  Será subvencionat el desenvolupament d’estudis relacionats amb els següents aliments tradicionals de les Illes Balears:

  I) Estudis agraris:
  a) Fruites de varietats autòctones de les Illes Balears
  b) Productes obtinguts de races autòctones
  c) Taronges de Sóller
  d) Orellanes de Porreres
  e) Figues seques

  II) Estudis no agraris:
  f) Pa pagès
  g) Pa de figa
  h) Galletes d’oli
  i) Botifarró
  j) Camaiot
  k) Carn-i-xulla
  l) Carquinyols
  m) Flaó d’Eivissa
  n) Orelletes
  o) Oli de Menorca
  p) Oli d'Eivissa

  III) Estudis pesquers:
  q) Peix sec de Formentera

  La durada del projecte serà com a màxim d'un any.

  Es subvencionaran despeses de salari i quotes de la Seguretat Social i altres despeses directament relacionades amb el projecte.  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes: agrupacions de productors o elaboradors amb personalitat jurídica pròpia, universitats o centres de recerca directament relacionada amb la investigació científica o amb l’activitat agropecuària o pesquera que tenguin el suport d’una agrupació de productors, que realitzin un estudi relacionat amb algun dels temes prevists a la
  Resolució.

  Independentment del nombre de estudis presentats per beneficiari, només pot ser beneficiari de subvenció per a realitzar-ne tres.

  3. TERMINI
  Fins al 9 d'agost de 2016.

  Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, aquestes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores del dia 3 d'agost de 2016.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOIB Icona Vist
  Annex I Icona Vist

  Torna