Escoltar

Programes autonòmics

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria ObertaRecerca en matèria d'arqueologia i/o paleontologia a l'illa de Mallorca, a l'arxipèlag de Cabrera i en els illots adjacents

  CONVOCATÒRIA: 2020 - Termini: Consultar informació
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  L’objecte d’aquesta convocatòria son els estudis sobre recerca o els elements mobles recuperats i dipositats en ens públics en matèria d’arqueologia i/o paleontologia dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, Cabrera i illots adjacents. També podran ser objecte de finançament les intervencions arqueològiques i/o paleontològiques, concretament: les excavacions, prospeccions, sondeigs, intervencions d’arqueologia vertical, i procediments analítics amb una clara finalitat d’aportar coneixement científic a través de la recerca.

  La finalitat és el foment, estudi, investigació, coneixement i difusió de les intervencions arqueològiques i/o paleontològiques, aportant coneixement científic a través de la recerca.

  Amb independència del pressupost total del projecte, la quantitat màxima de l’ajut que s’atorgui no podrà superar els 90.000,00 € per projecte presentat. La despesa es dividirà per anualitats, fins un màxim de tres, i no superarà els 30.000,00 € per anualitat.

  Termini de realització dels projectes:
  Les intervencions arqueològiques i/o paleontològiques s’han de desenvolupar entre l’acord de la Comissió Insular de Patrimoni Històric autoritzant el projecte d’intervenció arqueològica i/o paleontològica i el 31 d’octubre de 2022
  2. BENEFICIARIS
  Poden optar a aquestes subvencions:
  a. Les comunitats de béns o altres agrupacions econòmiques sens personalitat jurídica,associacions i fundacions sense ànim de lucre, amb domicili fiscal a Espanya.
  b. Els ajuntaments propietaris del bé, o que tinguin la gestió, conveni o permís de la propietat per a la cessió temporal de la gestió o altre figura jurídica que permeti actuar a la institució municipal.
  c. Les universitats amb departaments o unitats relacionades amb l’arqueologia o a la paleontologia i els instituts d’investigació que entre els seus objectius hi siguin la arqueologia o la paleontologia, amb domicili fiscal a Espanya.
  3. TERMINI
  Fins al 20 de setembre de 2020.

  IMPORTANT: Donat que el número de projectes que la UIB pot presentar a aquesta convocatòria està limitat a 3 propostes ,us demanam que, si estau interessats a presentar una sol·licitud, ens envieu la documentació (resum del projecte (màxim 30 línies), el pressupost indicant si té recursos propis i CV del responsable del projecte) abans del proper 27 d’ agost, a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una selecció de propostes, si escau, i poder presentar les escollides.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal, les propostes escollides hauran de presentar la sol·licitud abans de les 14 hores del 16 de setembre de 2020. Contacte: Cristina Rogel (ext. 2550).

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases Icona Vist  
  Convocatòria Icona Vist  
  Correcció convocatòria (01/09/2020 Exclamació) Icona Vist  
  Més informació i sol·licitud   Icona Vist


  Torna