Escoltar

Programes autonòmics

Fletxa abaix Altres ajuts autonòmics per a la R+DT

 1. Convocatòria TancadaInstitut Balear de la Dona: Projectes de foment i suport a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i de prevenció i erradicació de les violències mascliste

  CONVOCATÒRIA: 2020 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 3 de juliol de 2020.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Aquesta convocatòria té per objecte concedir ajuts a projectes destinats a donar suport al moviment associatiu que tenguin com a finalitat fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes o adreçats a erradicar la violència contra les dones. En concret, projectes d'investigació, estudis, publicacions i altres treballs tècnics (Modalitat B).

  La despesa subvencionable per projecte és del 80 % del cost del projecte amb un màxim de 20.000 euros.

  Les accions s’han de dur a terme des de l'1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020.

  2. TERMINI I FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS

  Fins al 3 de juliol de 2020.

  Donat que el número de projectes que la UIB pot presentar està limitat a 1 proposta per a la modalitat B, us demanam que, si estau interessats a presentar-ne una, ens envieu un resum de la proposta de 30 línies on indiqueu la temàtica i objectius, població objecte del estudi, el grau de necessitat i la participació o no amb altres entitats. D’altra banda heu d’indicar l'equip de recerca i el pressupost en un format editable. Teniu fins al 25 de juny 2020 per poder enviar-ho a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es i es farà una selecció de propostes.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal, la proposta escollida haurà de presentar la sol·licitud abans de les 14 hores del 1 de juliol de 2020. Contacte: Cristina Rogel (ext. 2550).

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona HTML
  Més informació i sol·licitud Icona Vist

  Torna