Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors (antigues beques FPI MINECO)

  CONVOCATÒRIA: 2007 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 6 de febrer de 2007.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 1067 ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) en el marc del programa de potenciació de recursos humans del pla nacional d'investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica. La durada dels ajuts serà de 48 mesos, estructurat en dos períodes: primer període de 24 mesos amb característica de beca i segon període, que comprendrà com a màxim els dos anys següents des de la finalització del període de beca, en contracte de treball en pràctiques.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Llicenciats i enginyers superiors o arquitectes (inclosos els casos que requereixin projecte de fi de carrera) amb data de finalització d'estudis posterior a l'1 de gener de 2003, excepte per als llicenciats en Medicina, Farmàcia, Biologia, Química o Psicologia que, en el moment de sol·licitar la beca estiguin en possessió del títol oficial d'especialitat mèdica (MIR), farmacèutica (FIR), o comptin amb el certificat d'especialitat en biologia (BIR) química (QUIR) o psicologia (PIR), per als quals la data de finalització d'estudis haurà de ser posterior a l'1 de gener de 1999. També podran presentar-se aquells que acreditin haver tengut cura de fills menors de sis anys (vegeu convocatòria). Els títols aconseguits a l'estranger o en centres universitaris privats hauran d'estar reconeguts oficialment.
  3. TERMINI
  Fins al 6 de febrer de 2007. Per tal d'obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14.00 hores de dia 2 de febrer de 2007.
  4. DOTACIÓ
  1.120 euros bruts mensuals en la fase de beca; 16.100 euros bruts anuals mínim en la fase de contracte.
  S'ha de presentar una sol·licitud electrònica. Podeu accedir-hi a través de la web del MEC Enllaç a formulari


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria BOE   Icona Vist
  Oferta a la UIB-IMEDEA Icona Vist  
  Oferta al CSIC-IMEDEA Icona Vist  


  UE


  Torna