Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors (antigues beques FPI MINECO)

  CONVOCATÒRIA: 2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 22 de febrer de 2010.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen un màxim de 1.100 ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) en el marc del programa nacional de formació de recursos humans d'investigació del Pla Nacional d'investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica 2008-2011.
  La durada dels ajuts serà de 48 mesos, estructurat en dos períodes: primer període de 24 mesos amb característica de beca i segon període, que comprendrà com a màxim els dos anys següents des de la finalització del període de beca, en contracte de treball en pràctiques.

  Cada sol·licitant podrà presentar un màxim de dues sol·licituds, que haurà de prioritzar.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Els sol·licitants hauran d'estar en possessió del títol o haver superat els requisits per accedir als ensenyaments de tercer cicleo als estudis oficials de postgrau.

  La data de finalització dels estudis haurà de ser:

  a) posterior a l'1 de gener de 2006, en el cas de llicenciats, enginyers i arquitectes o titulació equivalent en sistemes universitaris estrangers. En el cas d'estudis no finalitzats el darrer requisits o assignatura que li hagi donat accès al postgrau haurà de ser posterior a l'1 de gener de 2006.

  b) posterior a l'1 de gener de 2005, en el cas de diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics o titulació equivalent en sistemes universitaris estrangers.

  c) anterior a les assenyalades anteriorment i posterior a l'1 de gener de 2002 en els casos següents:

  c.1) Els que es trobin en possessió del títol oficial de les especialitats de medicina, farmàcia, biologia, química o psicologia i que en el moment de sol·licitar la beca estiguin en possessió del títol oficial d'especialitat mèdica (MIR) o farmacèutica (FIR) o tenguin el certificat oficial d'especialista en biologia (BIR), química (QUIR) o psicologia (PIR).

  c.2) Els que s'hagin dedicat a l'atenció i cura de fills menors de sis anys, entre l'1 de gener de 2002 i l'1 de gener de 2006.
  3. TERMINI
  Fins al 22 de febrer de 2010.
  Per tal de tramitar l'enviament de la sol·licitud, aquestes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores de dia 19 de febrer de 2010.
  4. DOTACIÓ
  1.142 euros bruts mensuals en la fase de beca; 16.422 euros bruts anuals mínim en la fase de contracte.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica    Icona Vist
  Manual de sol·licitud   Icona Vist  
  Consultes freqüents    Icona Vist
  Oferta a Balears   Icona Vist  
  Oferta a Espanya   Icona Vist  
  Propostes resolució    Icona Vist
  Informe becari (primera anualitat) Icona Vist   
  Informe director(primera anualitat) Icona Vist   


  UE


  Torna