Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors (antigues beques FPI MINECO)

  CONVOCATÒRIA: 2011 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 21 de febrer de 2011.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) en el marc del programa nacional de formació de recursos humans d'investigació del Pla Nacional d'investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica 2008-2011.
  La durada dels ajuts serà de 48 mesos, estructurat en dos períodes: primer període de 24 mesos amb característica de beca i segon període, que comprendrà com a màxim els dos anys següents des de la finalització del període de beca, en contracte de treball en pràctiques.

  Cada sol·licitant podrà presentar un màxim de dues sol·licituds, que haurà de prioritzar.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Els sol·licitants hauran d'estar en possessió del títol o haver superat els requisits per accedir als ensenyaments de tercer cicleo als estudis oficials de postgrau.

  La data de finalització dels estudis haurà de ser:

  a) posterior a l'1 de gener de 2007, en el cas de llicenciats, enginyers i arquitectes o titulació equivalent en sistemes universitaris estrangers. En el cas d'estudis no finalitzats el darrer requisits o assignatura que li hagi donat accès al postgrau haurà de ser posterior a l'1 de gener de 2007.

  b) posterior a l'1 de gener de 2006, en el cas de diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics o titulació equivalent en sistemes universitaris estrangers.

  c) anterior a les assenyalades anteriorment i posterior a l'1 de gener de 2003 en els casos següents:

  c.1) Els que es trobin en possessió del títol oficial de les especialitats de medicina, farmàcia, biologia, química o psicologia i que en el moment de sol·licitar la beca estiguin en possessió del títol oficial d'especialitat mèdica (MIR) o farmacèutica (FIR) o tenguin el certificat oficial d'especialista en biologia (BIR), química (QUIR) o psicologia (PIR).

  c.2) Els que s'hagin dedicat a l'atenció i cura de fills menors de sis anys, entre l'1 de gener de 2003 i l'1 de gener de 2007.
  3. TERMINI
  Fins al 21 de febrer de 2011.
  Per tal de tramitar l'enviament de la sol·licitud, aquestes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores de dia 16 de febrer de 2011.
  4. DOTACIÓ
  1.142 euros bruts mensuals en la fase de beca; 16.422 euros bruts anuals mínim en la fase de contracte.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Més informació MICINN   Icona Vist
  Oferta a Balears Icona Vist  
  Oferta a Espanya Icona Vist  


  UE


  Torna