Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2017-2020: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R+D+i - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAjuts del Programa de Formació de Professorat Universitari (FPU)

  CONVOCATÒRIA: 2019 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 14 de novembre de 2019.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen 850 ajuts, de les quals 17 es reserven per a la contractació de personal investigador amb una discapacitat igual o superior al 33%, per a la realització de la formació investigadora en programes de doctorat per a aconseguir el títol de Doctor/a i l'adquisició de competències docents universitàries en qualsevol àrea de coneixement científic per facilitar la futura incorporació dels beneficiaris al sistema espanyol d'educació superior i investigació científica (Ajuts FPU).

  A la vegada, els ajuts tenen per objecte finançar la contractació laboral, durant un periode d'orientació laboral (POP) d'un any de durada, d'aquells contractes predoctorals que obtinguin el títol de doctor i realitzin la col·laboració en tasques docents indicada a l'article 41 de la convocatòria amb antel·lació a la darrera anualitat de l'ajut.


  Els ajuts es concediran semre i quan els contractes predoctorals tenguin una durada mínima d'un any i una durada màxima conforme al que estableix la llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
  L'ajut per a finançar contractes predoctorals serà de 1.151,97 euros mensuals els dos primers anys, 1.234,25 euros mensuals el tercer any i 1.542, 82 euros mensuals el quart any. Cada any es pagaran 12 mensualitats i 2 pagues extròrdinàries.


  El procés s'ha dividit en dues fases:
  Primera fase: Se seleccionaran fins a un màxim de tres sol·licitants per a cada un dels 850 ajuts convocats.
  Segona fase: Els sol·licitants seleccionats a la primera fase hauran de presentar la documentació requerida per completar la sol·licitud i els documents que seran objecte de valoració tecnicocientífica.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Sol·licitant: Vegeu Capítol II de la convocatòria

  Director de tesi: doctors amb vinculació contractual o funcionarial amb el centre d'asdcripció sol·licitant. Aquesta vinculació s'ha de cumplir en el moment d'acceptació de l'ajut i s'ha de mantenir al llarg de la durada de l'ajut.


  Cap director podrà figurar com a tal a més d'una sol·licitud de contracte en aquesta convocatòria.

  3. TERMINI

  Del 24 d'octubre al 14 de novembre de 2019 a les 14 hores.  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Extracte convocatòria BOE Icona Vist  
  Convocatòria completa a la BDNS   Icona Vist
  Més informació   Icona Vist


  4. RESOLUCIÓ

  Convocatòria pendent de resolució.

  UE

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna