Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAjuts del Programa de Formació de Professorat Universitari (FPU)

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 28 de desembre de 2017.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen 850 ajuts per a la realització de la formació investigadora en programes de doctorat per a aconseguir el títol de Doctor/a i l'adquisició de competències docents universitàries en qualsevol àrea de coneixement científic per facilitar la seva futura incorporació dels beneficiaris al professorat universitari del sistema espanyol d'educació superior i investigació científica.
  La durada màxima dels ajuts serà de 48 mesos (72 per a persones amb discapacitat). Els contractes tindran una durada anual que podràs ser prorrogable per períodes anuals.
  La dotació serà de 1.173 euros mensuals per 12 mensualitats i 2 pagues extraordinàries.

  El procés s'ha dividit en dues fases:
  Primera fase: Se seleccionaran fins a un màxim de tres sol·licitants per a cada un dels 850 ajuts convocats.
  Segona fase: Els sol·licitants seleccionats a la primera fase hauran de presentar la documentació requerida per completar la sol·licitud i els documents que seran objecte de valoració tecnicocientífica.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Sol·licitant: Vegeu Capítol II de la convocatòria

  Director de tesi: doctors amb vinculació contractual amb el centre d'asdcripció sol·licitant.
  Aquesta vinculació s'ha de cumplir en el moment de la sol·licitud i s'ha de mantenir al llarg de la durada de l'ajut.
  Cap director podrà figurar com a tal a més d'una sol·licitud de beca en aquesta convocatòria.

  3. TERMINI

  Del 13 al 29 de desembre de 2017 a les 14 hores.  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria Icona Vist  
  Més informació   Icona Vist


  4. RESOLUCIÓ

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució de concessió Icona Vist

  UE

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna