Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAjuts del Programa de Formació de Professorat Universitari (FPU)

  CONVOCATÒRIA: 2013 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 16 de desembre de 2013.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen 800 ajuts per a la realització de la formació doctoral en qualsevol àrea de coneixement i la realització de tasques investigadores que facilitin la seva futura incorporació al sistema espanyol d'educació superior i investigació científica.
  La durada màxima dels ajuts serà de 48 mesos. Els contractes tindran una durada anual que podràs ser prorrogable per períodes anuals
  La dotació serà de 1.025 euros mensuals els dos primers anys de contracte i de 1.173 euros el tercer i quart any de contracte.

  El procés s'ha dividit en dues fases:
  Primera fase: de caràcter selectiu i eliminatori
  Segona fase: valoració cientificotècnica

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Sol·licitant: Vegeu article 20 de la convocatòria

  Director de tesi: ser doctors amb vinculació de funcionari de carrera, o de les escales d'investigació del CSIC o dels OPIs, o tenir una vinculació laboral indefinida de caràcter docent o investigador a la universitat o centre d'investigació.
  En el cas que el director de la tesi no compleixi els requisits, serà obligatòria la col·laboració d'un codirector o cotutor que els compleixi.
  Cap director podrà figurar com a tal a més d'una sol·licitud de beca en aquesta convocatòria.

  3. TERMINI

  Primera fase: Fins al 16 de desembre de 2013.


  Segona fase: El termini per presentar documentació a la segona fase es fixarà a la resolució definitiva de la primera fase de selecció  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Modificació convocatòria BOE Icona Vist  
  Modificació convocatòria BOE (II) (22/02/2018 Exclamació) Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica primera fase   Icona Vist
  Nota Aclaratòria MEC Icona Vist  
  Més informació i models documentació   Icona Vist
  Memòries de seguiment Icona Vist  


  4. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Concessió (I) Icona Vist
  Concessió (II) Icona Vist

  UE


  Torna