Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAjuts del Programa de Formació de Professorat Universitari (FPU)

  CONVOCATÒRIA: 2014 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 6 de febrer de 2015.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen 800 ajuts per a la realització de la formació doctoral en qualsevol àrea de coneixement científic per facilitar la seva futura incorporació dels beneficiaris al professorat universitari del sistema espanyol d'educació superior i investigació científica.
  La durada màxima dels ajuts serà de 48 mesos. Els contractes tindran una durada anual que podràs ser prorrogable per períodes anuals.
  La dotació serà de 1.025 euros mensuals els dos primers anys de contracte i de 1.173 euros el tercer i quart any de contracte.

  El procés s'ha dividit en dues fases:
  Primera fase: Se seleccionaran fins a un màxim de tres sol·licitants per a cada un dels 800 ajuts convocats.
  Segona fase: Els sol·licitants seleccionats a la primera fase hauran de presentar la documentació requerida per completar la sol·licitud i els documents que seran objecte de valoració tecnicocientífica.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Sol·licitant: Vegeu Capítol II de la convocatòria

  Director de tesi: doctors amb vinculació contractual amb el centre d'asdcripció sol·licitant.
  Aquesta vinculació s'ha de cumplir en el moment de la sol·licitud i s'ha de mantenir al llarg de la durada de l'ajut.
  Cap director podrà figurar com a tal a més d'una sol·licitud de beca en aquesta convocatòria.

  3. TERMINI

  Primera fase: Fins al 6 de febrer de 2015.
  En aquesta primera fase s'ha d'emplenar la sol·licitud telemàtica i s'ha d'adjuntar certificació acadèmica personal dels estudis realitzats en format pdf (Consultau l'article 20 de la convocatòria per veure què s'ha d'acreditar en aquesta certificació).

  Segona fase: El termini per presentar documentació a la segona fase es fixarà a la resolució definitiva de la primera fase de selecció  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Modificació convocatòria BOE Icona Vist  
  Modificació convocatòria BOE (II) Icona Vist  
  Modificació convocatòria BOE (III) (22/02/2018 Exclamació) Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica primera fase   Icona Vist
  Més informació i models documentació   Icona Vist


  4. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució definitiva Icona Vist
  Segona resolució per estimació de recursos Icona Vist

  UE


  Torna