Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Mobilitat

 1. Convocatòria TancadaAjuts complementaris per estades breus a Espanya i a l'estranger (programa FPU)

  CONVOCATÒRIA: 2009 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 31 de gener de 2010.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  La durada de les estades serà mínim dos mesos i màxim de quatre, a realitzar entre l'1 de maig de 2010 i el 31 de març de 2011. Excepcionalment es podran concedir estades d'un mes quan la destinació sigui Espanya i la finalitat quedi justificada.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Beneficiaris d'ajuts del programa FPU que s'hagin incorporat en l'exercici anterior i hagin presentat la memòria de seguiment anual. Excepcionalment podran sol·licitar-la els beneficiaris actius que, sense reunir el requisit anterior, es trobin en possessió del DEA, certificat d'inici del període d'investigació o o hagin superat un període igual o superior a 12 mesos en beques o ajuts anteriors de naturalesa semblant a les FPU (i s'hagi descomptat el període de la durada màxima de l'ajut FPU).
  3. TERMINI
  fins al 31 de gener de 2010.
  Per tal de fer els tràmits per presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores del 28 de gener de 2010.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Correcció BOE Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist

  UE


  Torna