Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Mobilitat

 1. Convocatòria TancadaAjuts complementaris per estades breus a Espanya i a l'estranger (programa FPU)

  CONVOCATÒRIA: 2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 5 de març de 2011.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  La durada de les estades serà mínim dos mesos i màxim de quatre, a realitzar entre l'1 de setembre de 2011 i el 31 de juliol de 2012. Excepcionalment es podran concedir estades d'un mes quan la destinació sigui Espanya i la finalitat quedi justificada.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Beneficiaris d'ajuts del programa FPU que s'hagin incorporat en l'exercici anterior i hagin presentat la memòria de seguiment anual i no hagin gaudit o estiguessin gaudint en el moment de fer la sol·licitud d'altres estades breus anteriors per un màxim de 12 mesos.
  3. TERMINI
  fins al 5 de març de 2011.
  Per tal de fer els tràmits per presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores del 2 de març de 2011.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist

  UE


  Torna