Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Mobilitat

 1. Convocatòria TancadaAjuts complementaris per al trasllat temporal a un centre estranger (programa FPU)

  CONVOCATÒRIA: 2011 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de setembre de 2011.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Trasllat temporal per reforçar la formació científica i capacitat tècnica, mitjançant la seva incorporació a un centre o grup de recerca rellevant en l'àmbit internacional i vinculat al camp científic, tècnic o artísitc corresponent al contingut de la tesi doctoral per la que es va concedir la beca.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Beneficiaris d'ajuts del Programa FPU en règim de contracte en pràctiques o que estiguin en possessió del DEA o que mitjançant el corresponent certificat acadèmic acreditatiu que es troba en el període d'investigació del Programa de Doctorat i hagin obtingut informe favorable a la memòria de seguiment de l'any anterior.
  3. TERMINI
  S'ha establert dos períodes:
  El mes de març de 2011, per a trasllats que s'iniciin en juliol de 2011.
  El mes de setembre de 2011, per a trasllats prevists en gener de 2012.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 29 de març de 2011 i fins al 28 de setembre de 2011, respectivament.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist

  UE


  Torna