Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal d'Incorporació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes Ramón y Cajal (RYC)

  CONVOCATÒRIA: 2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 2 de març de 2010.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria de 250 ajudes de cinc anys de durada per a la contractació laboral de doctors a centres d'I+D.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Estar en possessió del grau de doctor i complir amb els requisits que s'indiquen a l'article 22 de la convocatòria.
  3. TERMINI
  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels doctors i dels centres d'I+D+I és fins al 2 de març de 2010.

  IMPORTANT: Donat que el termini establert pel Ministeri de Ciència i Innovació és molt curt i que s’haurà de convocar extraordinària de la Comissió d’Investigació, seria convenient que els grups de recerca o els investigadors que vulguin presentar alguna candidatura que compleixi els requisits d’aquesta convocatòria (establerts a l’article 22 de l’esmentat BOE) envieu a l’OSR (a l’adreça electrònica xavier.salva@uib.es) i fins al dia 19 de febrer de 2010, la informació següent:

  - Currículum vitae del candidat.
  - Àrea temàtica en la qual vol participar (*).
  - Data d’obtenció del doctorat.
  - Centre d’obtenció del doctorat.
  - Centre o centres on ha realitzat l’estada de 24 mesos, posteriors a l’obtenció del doctorat, si escau.
  - 5 publicacions més rellevants amb un breu resum.
  - Línies d’investigació propostes.
  - Títol provisional del projecte que vol presentar.

  (*) Podeu consultar el llistat d'àrees temàtiques al web del MICINN

  Us recordam que aquest tràmit és independent de la sol•licitud que el candidat/candidata ha de fer al Ministeri de Ciència i Innovació.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Enllaç al programa   Icona Vist
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist  UE  Torna