Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal d'Incorporació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes Ramón y Cajal (RYC)

  CONVOCATÒRIA: 2015 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 20 de gener de 2016.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria de 175 ajudes, de les que 3 es reserven per a la contractació de persones amb discapacitat, de cinc anys de durada per a la contractació laboral de doctors a centres d'I+D, distribuïdes en distintes àrees científiques segons s’especifica en el punt següent.

  És convenient que consulteu l’article 22, 1 i 2) i 32, 5) referent als requisits dels investigadors participants quant a la data d’obtenció del títol de doctor, així com altres requisits de la convocatòria.

  2. ÀREES CIENTÍFIQUES
  Segons l’article 19.2) de la convocatòria, la distribució d’ajudes en cada àrea científica resultarà d’aplicar al total d’ajudes convocades la mitjana aritmètica entre el percentatge de sol·licituds presentades en cada àrea científica respecte del total de les sol·licituds presentades i el percentatge de places oferides en cada àrea científica respecte del total de l’oferta de places, d’acord amb el contingut de la resolució de centres d’I+D elegibles que s’estableix a l’article 27 del BOE número 292. Les xifres resultants s’arrodoniran als números sencers més propers.
  3. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Com a novetat a aquesta convocatòria és convenient que consulteu l’article 22, 1.a) referent als requisits dels investigadors participants quant a la data d’obtenció del títol de doctor, així com altres requisits de la convocatòria.
  4. TERMINI

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels doctors i dels centres d'I+D+i és fins el 20 de gener de 2016 a les 15 hores (hora peninsular).


  IMPORTANT: Donat que el termini establert pel Ministeri d'Economia i Competitivitat és curt i que s'haurà de convocar una sessió extraordinària de la Comissió d'Investigació, seria convenient que els grups de recerca o els investigadors que vulguin presentar algun candidat que compleixi els requisits d'aquesta convocatòria enviïn a l'OSR (a l'adreça electrònica xavier.salva@uib.es) com a màxim fins el dia 11 de gener de 2016, la informació següent:
  - Currículum vitae del candidat (on consti la data i centre d'obtenció del doctorat).
  - Àrea científica en la qual vol participar (segons les establertes a l'annex de la convocatòria).
  - Centre o centres on ha realitzat estades per un total de 24 mesos posteriors a l'obtenció del doctorat, si escau.
  - 5 aportacions més rellevants d'entre les recollides en el Currículum Vitae.
  - Breu descripció, en poques línies, de la recerca que desenvoluparà el candidat.
  - Annex A, degudament signat.


  Us recordam que aquest tràmit és independent de la sol·licitud que el candidat/candidata ha de fer al Ministeri d'Economia i Competitivitat, de la forma que s'estableix a l'article 24, apartat b) de la convocatòria.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Enllaç al programa    Icona Vist
  Annex A Icona Vist   

  5. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució de concessió (I) Icona Vist
  Resolució de concessió (II) Icona Vist
  Resolució de concessió (III) Icona Vist

  Contractes cofinançats pel Fons Social Europeu

  UE


  Torna