Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal d'Incorporació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes de personal tècnic de suport (PTA)

  CONVOCATÒRIA: 2011 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 23 de febrer de 2011.

  1. RESUM
  Convocatòria de fins a 320 ajudes per al cofinançament de la contractació de personal tècnic de suport en ters modalitats:
  - Tècnics de suport a empreses de base tecnològica
  - Tècnics d’infraestructures científico-tecnològiques
  - Tècnics de transferència

  La durada de l'ajuda serà de tres anys com a màxim.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Titulats universitaris de grau superior (en el cas de tècnics per a infraestructures cientificotecnològiques, també podran ser titulats universitaris de grau mitjà i titulats d'FP2); no haver gaudit d'un contracte cofinançat per les ajudes d'aquest programa en convocatòries anteriors i complir amb la resta de requisits establerts a l’article 60 de la convocatòria.
  3. TERMINI

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels doctors i dels centres d'I+D+I és fins al 23 de febrer de 2011.

  IMPORTANT: Donat que el termini de presentació de sol•licituds establert pel Ministeri de Ciència i Innovació és molt curt, seria convenient que els grups de recerca o els investigadors que vulguin presentar alguna candidatura al programa de Personal Tècnic de Suport que compleixi els requisits d’aquesta convocatòria facin el següent:
  1. Els investigadors s’hauran de donar d’alta a l’aplicació del Ministeri, emplenar-la i adjuntar la documentació que es demana (currículum vitae i memòria).
  2. Un cop emplenada la sol•licitud telemàtica, aquesta generarà una documentació associada.
  3. Aquesta documentació, signada pel tècnic candidat, s’ha d’entregar a l’OSR com a màxim el dia 17 de febrer de 2011, juntament amb la documentació següent: còpia del passaport en vigor, únicament en cas dels ciutadans estrangers no residents en territori espanyol; certificació acadèmica del títol que acredita cada tècnic candidat, conforme als requeriments de la plaça corresponent.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Enllaç al programa   Icona Vist
  Sol·licitud i impresos   Icona Vist

  UE  Torna