Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal d'Incorporació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes de personal tècnic de suport (PTA)

  CONVOCATÒRIA: 2013 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 10 de març de 2014.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria de 180 ajuts de tres anys de durada per a la contractació laboral de personal tècnic de suport en organismes d’investigació destinats a la utilització d’equips, instal·lacions i demés infraestructures d’I+D+i (tècnics de suport a infraestructures) a la fi d’incrementar i millorar les prestacions i rendiment de les infraestructures científico-tecnològiques.

  Les característiques d’aquestes ajuts es troben establertes a l’article 56 de la convocatoria.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  - Tècnic superior, en el marc de la formació professional del sistema educatiu. Els tècnics han de estar en possessió de la titulació exigida en la data de finalització del termini de complementació del formulari de sol·licitud.
  - No gaudir, a la data de publicació d’aquesta Resolució, d’un contracte cofinançat per les ajudes concedides per aquesta actuació en convocatòries anteriors.

  3. TERMINI

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels centres d'I+D+i és del 17 de febrer fins el 10 de març de 2014 a les 15 hores (hora peninsular).

  El termini per a la presentació de sol•licituds per part dels tècnics és del 17 de febrer fins el 27 de febrer de 2014 a les 15 hores (hora peninsular).

  IMPORTANT: Els investigadors que vulguin presentar alguna candidatura i que compleixin amb els requisits d’aquesta convocatòria han de fer el següent:

  1. Els candidats s’hauran de donar d’alta a l’aplicació del Ministeri (segons la forma establerta a l’article 59.2.b, de la convocatòria), emplenar-la i adjuntar la documentació que s’estableix a l’article 60.2, de la convocatòria.
  2. Un cop emplenada i signada la sol·licitud telemàtica (el termini màxim per fer-ho, recorda-ho, és del 17 de febrer al 27 de febrer de 2014 a les 15 hores, hora peninsular), aquesta generarà automàticament una documentació associada que s’ha de posar a disposició del Vicerectorat d’Investigació i Postgrau.
  3. Aquesta documentació s’ha d’entregar a l’OSR (a Xavier Salvà) com a màxim el dia 5 de març de 2014, juntament amb la documentació següent: document signat amb el vist i plau a la incorporació per part del responsable de la contractació, el responsable del grup de recerca i el director de departament / institut.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Enllaç al programa    Icona Vist
  Preguntes freqüents i altra informació    Icona Vist
  Document de conformitat Icona Vist   


  UE  Torna