Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaAjuts AECC Projectes

  CONVOCATÒRIA: 2021 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 28 de gener de 2021.

  1. RESUM

  L'AECC finança projectes d'investigació en càncer de qualitat i que responguin a una necesitat clínica, des de la idea inicial fins a l'arribada al pacient.

  Tipologia de projectes:

  - Projectes Estratègics AECC
  Suport al desenvolupament de línies de recerca estratègiques per a l'AECC en els reptes del càncer com en cures pal·liatives, oncologia radioteràpica, prevenció i la investigació en epidemiologia.

  - Projectes AECC
  Suport a investigacions de qualitat en càncer de línies ja consolidades per poder contiunar i seguir avançant en l'obtenció de nous resultats.

  - LAB AECC
  Suport a grups emergents perquè consolidin les seves línies d'investigació en càncer, a través d'ajuts financers a projectes de qualitat amb clara orientació traslacional i que es desenvolupin a Espanya.

  - Projectes Coordinats AECC
  Suport a la investigació col·laborativa a través de grups d'investigació multidisciplinaris que responguin a una necessitat clínica existent.

  2. REQUISITS

  Vegeu convocatòria per a cada cas.

  3. TERMINI

  Vegeu convocatòria per a cada cas.

  Per tal d’obtenir la carta de conformitat del representant legal del centre i les cartes dels comitès que pertoquin, si escau, les sol·licituds de projectes s'hauran d'enviar per correu electrònic a osr.gestiotecnica@uib.es, com a mínim, 3 dies abans del tancament del termini.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona HTML
  Convocatòries i més informació Icona Vist

  Torna