Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaAjuts Fundació Biodiversitat per a l'execució de projectes en matèria d'adaptació al canvi climàtic

  CONVOCATÒRIA: 2018 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de gener de 2019.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per a la realització d'activitats en matèria d'impactes, vulnerabilitat i adaptació al canvi climàtic relacionades amb les finalitats de la Fundació.

  Els periode d'execució del projectes serà de dos anys com a màxim (pròrrogues incloses). La dotació màxima de l'ajut serà de 120.000€. L'import de l'ajut concedit no pot superar el 70% del total del pressupost del projecte presentat (s'ha de cofinançar en un 30% com a mínim).

  2. REQUISITS

  Entitats i organitzacions sense ànim de lucre, organismes públics d'investigació, universitats, etc.

  3. TERMINI

  Fins al 31 de gener de 2019.

  MOLT IMPORTANT: Donat que el número de projectes que la UIB pot presentar a aquesta convocatòria està limitat a 2 propostes, us demanam que, si estau interessats a presentar-ne una, ens envieu la un resum de la proposta (màxim 1 pàgina), l'equip investigador i el pressupost, abans de l'11 de gener, a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una selecció de propostes, si escau, i poder presentar les escollides.


  La comissió d’Investigació valorarà les sol·licituds que estiguin interessades en concórrer a la convocatòria de les ajudes de la Fundación Biodiversidad en funció dels criteris establerts al punt cinquè de la convocatòria:
  - Criteris tècnics: 50%
  - dimensió estratègica
  - dimensió econòmica
  - dimensió ambiental i social
  - Criteris estratègics: 50%

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Extracte BOE Icona Vist  
  Convocatòria Icona Vist  
  Guia presentació sol·licituds Icona Vist  
  Preguntes freqüents Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Més informació   Icona Vist
  4. RESOLUCIÓ


  Torna