Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Foment de l'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat

 1. Convocatòria TancadaAccions complementàries dins el Repte de seguretat i qualitat alimentària, activitat agrària productiva i sostenible, sostenibilitat dels recursos naturals i investigació marina i marítima

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 28 de juliol de 2017.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen accions complementàries dirigides a la conservació de recursos fitogenètics d'interès agroalimentari, en la modalitat d'activitats permanents, l'objectiu dels quals sigui garantir la correcta conservació sostenible dels recursos fitogenètics i zoogenètics d'interès per a l'agricultura i l'alimentació.

  El termini d'execució per a les accions complementàries serà d'un any.

  Incompatibilitats:
  Tant l'investigador principal com la resta dels membres de l'equip d'investigació podran participar amb dedicació única a una sola acció o amb dedicació compartida a un màxim de dues. L'investigador principal només podrá participar a una proposta. Per al càlcul de la dedicació, es computaran conjuntament els projectes que es presentin a aquesta convocatòria i els projectes en curs de les convocatòries 2014 i 2015 del Programa Estatal d'R+D+I Orientada als Reptes de la Societat, dins del Pla Estatal d'R+D+I (codis de referència RFP2014 RZP2014, RFP2015 RZP2015, y RMP2015).

  2. BENEFICIARIS

  Centres públics d'R+D+i, universitats privades, centres privats d'R+D+i sense ànim de lucre, centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica

  3. TERMINIS

  Fins al 28 de juliol de 2017 a les 14 hores.
  El termini intern de la UIB és el dia 25 de juliol de 2015 a les 14 hores.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases reguladores Icona Vist  
  Extracte convocatòria BOE Icona Vist  
  Convocatòria completa a la BDNS   Icona Vist
  Més informació, models documentació i sol·licitud telemàtica   Icona Vist

  4. RESOLUCIÓ
  Convocatòria pendent de resolució.
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna