Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaInstitut de la Dona: Realització de postgraus i altres activitats d'àmbit universitari relacionades amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

  CONVOCATÒRIA: 2021 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 28 de juny de 2021.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  L’Institut de les Dones ha obert la convocatòria de subvencions destinades a la realització de postgraus d'estudis de gènere així com d’activitats de l'àmbit universitari relacionades amb la igualtat que destaquin per la seva qualitat i valor estratègic per a la millora del campus en l'àmbit de la igualtat.

  Postgraus:
  Per a obtenir informació sobre aquesta part de la convocatòria, contactau amb Yolanda Gómara Prats (yolanda.gomara@uib.es; ext. 3056)

  Quantia de la subvenció: 5.000-15.000 euros.

  Activitats:
  Per a obtenir informació sobre aquesta part de la convocatòria, contactau amb l'Oficina per a la Igualtat entre dones i homes de la UIB (esperanza.bosch@uib.es; ext. 3440) i/o amb el Servei de comunicació culturacientifica@uib.es


  Concretament han de ser seminaris, congressos, simposis, jornades i fòrums de debat i activitats de transferència i divulgació del coneixement a través de productes comunicatius audiovisuals.
  Les accions hauran d'estar relacionades amb alguna de les àrees temàtiques següents:
  a) Democratització feminista, participació polítiva i jurisprudència per a la igualtat.
  b) Dones, treball i participació econòmica per a la igualtat.
  c) Dones i igualtat des d'una perspectiva interseccional.
  d) Drets humans de les dones en el procés de globalització i cooperació innternacional per a la igualtat.
  e) Dones i crisi ecològica.
  f) Dones, tecnologia i igualtat de gènere a l'I+D+i.
  g) Participació i igualtat a la cultura i l'educació.
  h) Salut integral de les dones i drets sexuals i reproductius.
  i) Educació en igualtat i coeducació.

  2. TERMINI

  Fins al 28 de juny de 2021.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal, la documentació insitucional i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-sel servei que gestioni la sol·licutud (OSR, Oficina d'Igualtat, Servei de comunicació) abans de les 14 hores del 22 de juny de 2021.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Més informació i impresos   Icona Vist

  3. RESOLUCIÓ
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna