Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaAjuts per investigació en plans nacionals d'aqüicultura

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 10 d'agost de 2017.

  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per reforçar la competitivitat del sector a través del desenvolupament tecnològic i la innovació, afavorint les relacions entre la comunitat científica i el sector productor.

  Les àrees temàtiques dels projectes són:

  a) Medi ambient (mitigació i reducció de l'impacte ambiental, eficiència en l'ús sostenible dels recursos, nous mètodes de producció sostenible)
  b) Cicle de vida biològic i noves espècies (millores en l'alimentació animal, reducció de la dependència de la farina i l'oli de peix, milloress en el benestar animal, en els mètodes de sacrifici, patologies, estudis epidemiològics, profilaxis i control sanitari)
  c) Processos, sistemes de gestió i organizació (tecnològiques, estructures de cultiu i materials nous o millorats, automatització de processos, estimació de biomassa, prevenció i gestió de fuites, protecció front a depredadors, estalvi energètic i energies alternatives)
  d) Aspectes econòmics de la producció (viabilitat/rentabilitat econòmica d'una nova espècie; optimització de costs dels processos de producció; estudis de viabilitat tècnica i/o econòmica de la incorporació de tecnologia, gestió del coneixement i tecnologies de la informació i la comunicació).

  2. BENEFICIARIS

  Organismes públics d'investigació, universitats públiques, entitats públiques instrumentals del sector públic autonòmic qaue desenvolupin activitats d'R+D+i, centres tecnològics d'àmbit estatal i de caràcter públic.


  S'han de constituir agrupacions d'almenys dues entitats.

  3. TERMINIS

  Fins al 10 d'agost de 2017.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i la documentació institucional, aquestes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, OSR, ext: 3431) fins al dia 2 d'agost de 2017.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases reguladores Icona Vist  
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Més informació   Icona Vist

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna