Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaAjuts a la investigació en Energia i Medi Ambient de la Fundació Iberdrola España

  CONVOCATÒRIA: 2019 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 29 de març de 2019.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per al desenvolupament de projectes en les àrees de recerca següents :
  - Identificació, descripció i anàlisi de les implicacions de les principals tecnologies associades al futur sistema energètic descarbonitzat i electrificat.
  - Elaboració de documents d'estat de la tècnica i la ciència, principals novetats tecnològiques i impacte d'aquestes novetats en les previsions de costs i evolució de mercat previsat en les àrees d'interès següents: generació neta, xarxes i sistema elèctric, clients i demanda i un àrea general.

  La dotació màxima dels ajuts serà de 20.000 € i la seva durada màxima serà d'un any natural. Amb caràcter extraordinari, es podrà prorrogar per un any més mitjançant sol·licitud a una nova convocatòria.

  2. REQUISITS DELS BENEFICIARIS

  Investigadors principals amb nacionalitat espanyola dins el marc d'una universitat o centre de recerca i nivells d'anglès mitjançant certificat oficial.

  Les comunicacions o publicacions fetes dins el marc del projecte hauran de tenir el consentiment previ de la Fundació iberdrola España i fer menció del seu patrocini.

  3. TERMINI

  Fins al 29 de març de 2019 a les 14:00h (GMT+1).

  Per tal d’obtenir el visitplau del vicerectorat per a la seva presentació, les sol·licituds es podran enviar per correu electrònic a osr.gestiotecnica@uib.es fins al dia 27 de març de 2019.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria Icona Vist  
  Més informació   Icona Vist
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna