Programes estatals

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Acció Estratègica en Salut

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació en salut

  CONVOCATÒRIA: 2012 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 23 d'abril de 2012.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Hi ha tres categories de projectes amb durades diferents:
  - Projectes INTRASALUD, de 4 anys de durada
  - Projectes de recerca generals, de 3 anys de durada
  - Projectes de recerca en tecnologies per a la salut, de 3 anys de durada
  2. TERMINI

  Del 13 de març de 2012 al 23 d'abril de 2012. El termini intern de la UIB és el dia 19 d'abril de 2012.

  D’acord amb la convocatòria de presentació de sol·licituds de projectes de l'Acció Estratègica en Salut, no s'ha d'enviar al ministeri cap document en format paper.
  Les sol·licituds són enviades telemàticament mitjançant la signatura electrònica del representant legal (vicerectora d'Investigació). Per aquesta raó, hem establert un procés intern de gestió de les sol·licituds.

  El procés és el següent:

  1. Emplenar la sol·licitud de projecte i adjuntar tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica de l'ISCII.
  IMPORTANT: Donat que en aquesta convocatòria de projectes de l'AES 2012 s’indica de manera explícita que l’entitat sol·licitant ha de supervisar cada sol·licitud, us agrairem que, en quan tingueu l’equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar, per correu electrònic (osr@uib.es), abans de generar la sol·licitud definitiva. No és necessari que ens envieu la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s’ajustin a les condicions de la convocatòria.
  2. Generar la sol·licitud definitiva.
  3. Enviar un correu electrònic a osr@uib.es amb la documentació generada
  4. Un cop rebuda i supervisada aquesta documentació, es procedirà, si escau, a la signatura electrònica de la sol·licitud per part de la vicerectora d'Investigació, amb la qual cosa el procès de presentació acabarà.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Modificació convocatòria BOE Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Guia de la convocatòria Icona Vist  
  Preguntes freqüents Icona Vist  
  Model memòria projecte general Icona Vist  
  Model memòria projecte general en anglès (NOU 13/03/2012 Exclamació) Icona Vist  
  Model memòria projecte Intrasalud Icona Vist  
  Model CV (format pdf) Icona Vist  
  Model declaració responsable (NOU 13/03/2012 Exclamació) Icona Vist  
  Més informació   Icona Vist

  UE


  Torna