Programes estatals

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaAjuts a la investigació en ciències socials de la Fundación Ramón Areces

  CONVOCATÒRIA: 2022 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 27 de juny de 2022.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts de fins a un màxim de 36.000 euros per a projectes d'investigació desenvolupats en universitats o centres d'investigació espanyols durant 3 anys.

  El projecte haurà de versar sobre un tema rellevant d’Economia, preferentment en una de les següents àrees d'investigació següents:

  - Anàlisi econòmic
  - Distribució comercial
  - Economia aplicada
  - Economia i dret
  - Història económica

  Cada investigador/a o equip d'investigació podrà presentar una sola sol·licitud.

  2. BENEFICIARIS

  Investigadors i investigadores amb títol de doctor/a, que a 31 de desembre de 2021 tinguessin menys de 40 anys. Aquesta edat podrà ser estesa en 12 mesos per cada fill/a nascut/da en el cas d'investigadores i investigadors que hagin estat mares o pares abans de la data anterior.

  A més, la persona sol·licitant ha de treballar en una universitat o centre d'investigació amb seu principal a Espanya. Si la relació laboral no és permanent, la insitutció beneficiària ha de garantir el manteniment de la mateixa, al menys, fins al 31 de desembre de 2025.

  L'Investigador principal i tots els membres de l'equip investigador han de complir aquests requisits.

  3. TERMINIS

  Fins al 27 de juny de 2022.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal, les sol·licituds hauran d'enviar-se per correu electrònic a osr.gestiotecnica@uib.es fins al dia 21 de juny de 2021.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria, sol·licitud i més informació Icona Vist  
  Més informació i sol·licitud telemàtica   Icona Vist

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna