Escoltar

Programes estatals

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Acció Estratègica en Salut

 1. Convocatòria TancadaXarxes temàtiques d'investigació cooperativa en salut (RETICS)

  CONVOCATÒRIA: 2016 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 5 de maig de 2016.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Configuració de RETICS constituides per un conjunt de grups d'investigació que tenen com a objectiu comú la promoció de la investigació traslacional a través de la generació del coneixement i la seva transferència a la prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació de les malalties més rellevants per a la població espanyola i que s'articluen en torn a un projecte específic. cada RETICS haurà de comptar amb, al menys, un programa científic d'investigació i un programa de formació i coordinació.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Vegeu l'article 87 de la convocatòria.

  3. TERMINI

  Fins al 5 de maig de 2016 a les 15 hores.

  El termini intern de la UIB finalitza el dia 29 d'abril de 2016 a les 15 hores.


  S'ha establert un procés intern de gestió de les sol·licituds.

  1. Emplenau la sol·licitud de xarxa (accedint a l'opció “Acceso SIN certificado”) i adjuntau tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica de l'ISCII.
  IMPORTANT: Donat que en aquesta convocatòria de l'AES 2016 s'indica de manera explícita que l'entitat sol·licitant ha de supervisar cada sol·licitud, us agrairem que, en quan tingueu l'equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar, per correu electrònic (osr.gestiotecnica@uib.es ), abans de generar la sol·licitud definitiva. No és necessari que ens envieu la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s'ajustin a les condicions de la convocatòria.
  2. Generau la sol·licitud definitiva.
  3. Enviau un correu electrònic a osr.gestiotecnica@uib.es amb tota la documentació generada (Sol·licitud definitiva, memòria, curriculums, etc)
  4. Imprimir la sol·licitud (és l'únic document que s'ha d’enviar en paper) i recollir les firmes dels investigadors.
  5. Enviar la sol·licitud impresa per correu intern a Cati Miralles per a la firma del vicerector i enviament al registre, si escau.  Trobareu totes les plantilles necessàries per als documents requerits dins la pestanya "Documentos" de la sol·licitud telemàtica.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist

  Torna