Escoltar

Programes internacionals

Fletxa abaix Altres programes europeus

 1. Convocatòria TancadaPrograma INTERREG-SUDOE

  CONVOCATÒRIA: 2018 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 21 de setembre de 2018.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  El principal objectiu d'aquest programa és donar suport al desenvolupamert regional del sud-oest d'Europa contribuint a l'estratègia Europa 2020 per al creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu.La tercera convocatòria del Programa per al període 2014-2020 s'obri per a tres prioritats temàtiques del programa i per a objectius específics determinats:

  - Eix 2: fomentar la competitivitat i la internacionalització de les pimes del sudoest europeu
  - objectiu específic 3a1: desenvolupament de capacitats per a la millora de l'entorn de les empreses de l'espai Sudoe
  - objectiu específic 3b1: millora i creixement de les possibilitats d'internacionalització de les pimes

  - Eix 3: contribuir a una eficiència major de les polítiques en matèria d'eficàcia energètica
  - objectiu específic 4c1: millorar les polítiques d'eficiència energètica als edificis públics i vivendes a través de la posada en marxa de xarxes i experimentació conjunta

  - Eix 4: prevenir i gestionar els riscos de manera més eficaç
  - objectiu específic 5b1: millora de la coordinació i eficàcia dels instruments de prevenció, de gestió de catàstrofes i de rehabilitació de zones sinistrades

  El pla financer mínim per beneficiari han de ser 100.000 euros, amb un cofinançament per als organismes públics del 75%.

  2. Beneficiaris

  Poden ser beneficiàries totes les entitats públiques, privades amb o sense ànim de lucre i empreses (a excepció de la gran empresa) localitzades en la zona elegible del programa. En funció de l'àrea d'actuació de cada eix pripritari obert a la convocatòria s'estableix el tipus d'actors que han de constituir el partenariat de les candidatures de projectes (vegeu convocatòria per a cada cas).


  Les regions elegibles són les sis regions del sudoest de França, totes les comunitats autònomes espanyoles excepte Canàries, les regions continentals de Portugal, Regne Unit (Gibraltar) i el Principat d'Andorra (encara que no rebrà ajut FEDER).


  El partenariat ha d'incloure al menys beneficiaris de tres estats membres de la Unió europea que participin al programa SUDOE. Els partenariats presentats en aquesta convocatòria han de seguir les característiques fixades per a cada objectiu específic (vegeu convocatòria per a cada cas).  3. TERMINI I PROCEDIMENT

  Primera fase:

  del 3 al 21 de setembre de 2018 a les 12 hores (UTC+2)


  IMPORTANT: Us demanam que aquells de vosaltres que estigueu interessats a presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria, ho comuniqueu al més aviat possible a l'OSR, extensió 3385, (Immaculada Sans) o a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es.

  Segona fase:

  data provisional març-maig 2019

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria Icona Vist  
  Kit de candidatura   Icona Vist
  Guia   Icona Vist
  Sol·licitud telemàtica eSUDOE   Icona Vist
  Més informació   Icona Vist


  Torna