Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix SERVEIS

 1. Informació28. Instituts Universitaris de Recerca (IUR)

  1. OBJECTIUS
  Els instituts universitaris de recerca (IUR) són centres dedicats fonamentalment a la recerca científica i tècnica o a la creació artística. Aquests centres poden ser interdisciplinaris.

  L’objecte d’un IUR és impulsar la recerca en un determinat àmbit que ultrapassa de manera necessària el propi d’un grup de recerca. Així, un IUR és una estructura que sorgeix de l’evolució de l’activitat investigadora de diversos investigadors o grups de recerca, i de les sinergies, coincidències i complementarietats que es donen entre ells, de manera que s'assoleix una massa crítica suficient per desenvolupar la recerca en l'àmbit en qüestió.
  2. NORMATIVA
  3. CATÀLEG

  Torna