Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix SERVEIS

 1. Informació26. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SSIGT)

  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  El Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SSIGT) és un ens de suport a la docència, a la recerca i al desenvolupament de la Universitat de les Illes Balears en els camps de la cartografia, els sistemes d'informació geogràfica, l'ordenació del territori, en particular en les línies de turisme, territori i medi ambient, i les línies que s'hi relacionin i que es desenvolupin en el futur.

  Una altra de les seves finalitats és millorar el suport tècnic i material i optimitzar els recursos a l'abast dels docents, investigadors i els alumnes, fonamentalment per als grups de recerca, així com també per a unitats com ara instituts o departaments que desenvolupin les àrees indicades o connexes en el marc dels seus Estatuts. Així mateix, proporcionarà el suport de desenvolupament tècnic que la Universitat pot transferir als sectors socials quant a les línies i els sectors del coneixement científic i tecnològic indicats.

  2. SERVEIS QUE OFEREIXEN
  - Creació de bases de dades territorials
  - Cartografia digital temàtica i de síntesi
  - Disseny i implementació de sistemes d'informació geogràfica
  - Anàlisi d'informació geogràfica
  - Anàlisi digital d'imatges de satèl·lit
  - Modelització de xarxes
  - Derivació de models digitals del terreny
  - Modelització 2D, 3D
  - Sistemes experts per a la gestió d'infraestructures i equipaments
  - Explotació estadística de dades
  - Creació de servidors web de cartografia
  - Ordenació del territori i urbanisme
  - Diagnòstic i gestió mediambiental
  - Aplicacions SIG i turisme
  - Elaboració de material didàctic
  - Geomàrqueting
  - Integració i generació d'aplicacions multimèdia i SIG
  3. NORMATIVA
  4. ENLLAÇ D'INTERNET

  Torna