Escoltar

Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA

 1. Convocatòria Tancada21. Programa d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball 'la Caixa' per a doctorands

  CONVOCATÒRIA: 2015 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 10 de desembre de 2015.

  IDIOMES:
  Català
  | Castellano | English
  1. CARACTERÍSTIQUES DELS AJUTS

  Es convoquen ajuts per facilitar i fomentar les activitats de mobilitat del personal investigador en formació de la UIB i promocionar la difusió dels resultats de la investigació mitjançant l’assistència a congressos científics i la realització d’estades de treball en altres centres d’investigació espanyols i estrangers. Aquests ajuts són finançats per l’Obra Social la Caixa dins el marc del conveni de col·laboració signat el 16 de juny de 2015 amb referència número 3111 subscrit amb la UIB.

  Aquests ajuts poden subvencionar les següents activitats de mobilitat, realitzables fins al dia 30 de juny de 2016:

  a) Presentació de comunicacions, preferentment orals, en actes científics de rellevància (congressos o simposis) que tinguin un comitè científic que faci una selecció de les ponències mitjançant la seva avaluació.

  b) Estades de treball en altres centres d’investigació espanyols o estrangers d’una durada mínima de tres setmanes.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Poden demanar aquests ajuts els investigadors en formació matriculats en un programa de doctorat de la UIB. Tindran preferència en la concessió aquelles persones que no tinguin accés a altres fonts de finançament alternatives.
  3. QUANTIA I NATURALESA DELS AJUTS
  Els ajuts finançaran activitats de mobilitat que poden realitzar-se, com a màxim, fins al dia 30 de juny de 2016.

  Ajuts de tipus a)

  La quantitat màxima que es pot percebre pels ajuts de tipus a) especificats a la base primera és de 600 euros. Cada sol·licitant pot demanar un màxim d’un ajut, i només es pot sol·licitar un ajut per ponència o comunicació.

  Es poden cofinançar despeses de transport, allotjament i inscripció.

  Ajuts de tipus b)

  La quantitat màxima que es pot percebre pels ajuts de tipus b) especificats a la base primera d’aquesta convocatòria és de 2.500 euros. Cada sol·licitant pot demanar un màxim d’un ajut per realitzar una estada de treball.
  4. CONVOCATÒRIA
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria Icona Vist
  5. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  Si el que voleu demanar és una estada de treball, la sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic d'ajuts per a estades de treball 'la Caixa' Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte. Si voleu sol·licitar un ajut per assistir a un congrés, un seminari, un work-shop o a una conferència com a convidat, podeu accedir al formulari electrònic d'ajuts per a assistència a congressos 'la Caixa' Enllaç a formulari.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic d'ajuts per a estades de treball 'la Caixa' Enllaç a formulari, que s'obrirà en una finestra a part, (si es tracta de sol·licitar un ajut per a una estada de treball) o el formulari electrònic d'ajuts per a assistència a congressos 'la Caixa' Enllaç a formulari (si es tracta de sol·licitar un ajut per la assitència a un congrés, a un seminari, a un work-shop o a una conferència com a convidat).

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu de registrar d'entrada al registre oficial de la UIB la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui i que no hagueu pogut adjuntar telemàticament.


  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà, del Vicerectorat d'Investigació i Postgrau, al número 971 17 3068, al correu electrònic xavier.salva@uib.es o al número de fax 971 17 2512.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.
  6. AVALUACIÓ
  Les sol·licituds seran avaluades, segons la data de registre, els dies 30 de setembre o 20 de desembre de 2015 per una comissió integrada pels membres de la comissió avaluadora de l’OSR i un representant de l’Obra Social la Caixa.
  7. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució de concessió (I) Icona Vist
  Resolució de concessió (II) Icona Vist
  Resolució de concessió (III) Icona Vist
  Correcció de Resolució de concessió (III) Icona Vist

  Obra Social 'la Caixa'


  Torna