Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA

 1. Convocatòria Tancada3. Programa d'ajuts per a la incorporació de tècnics

  CONVOCATÒRIA: 2006 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 20 de desembre de 2005.

  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  L'objectiu del programa és cofinançar places de tècnics, preferentment de nivell FP2, amb la finalitat de realitzar tasques de suport en el marc de projectes de recerca finançats.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Pot demanar aquest ajut qualsevol investigador o grup d'investigació reconegut per la UIB, és a dir, que aparegui al catàleg d'investigadors i grups d'investigació de la UIB.
  3. CARACTERÍSTIQUES DELS AJUTS
  Anualment el Consell de Direcció fixarà el nombre de places i el cost total de cada plaça, que inclourà la seguretat social. La Universitat finançarà el 50 per cent d'aquesta quantitat, i el grup de recerca o investigador haurà de cofinançar la resta. La relació del tècnic amb la Universitat serà laboral mitjançant un contracte per obra i servei, que estarà lligat a un projecte viu de recerca.
  4. NORMATIVA
  5. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria Icona Vist
  6. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  La documentació s'ha de presentar de l'1 al 20 de desembre al Vicerectorat d'Investigació.

  Només s'acceptarà una sol·licitud per grup o investigador reconegut a la UIB.

  No es considerarà cap sol·licitud de cap professor que no tingui el currículum actualitzat al programa GREC.

  Documentació que cal presentar:
  - Imprès de solicitud.
  - Documentació que acrediti que l'investigador o el grup de recerca té algun projecte de recerca viu en el qual hi ha finançament per a la contractació de personal.
  - Annex A: Ingressos generats a la UIB en tasques de recerca per l’investigador o grup de recerca durant els darrers cinc anys (2001-2005) en imprès normalitzat facilitat per l'OSR.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOC
  Annex A Icona Vist
  7. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són senzilles:

  - S'ha d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - S'ha de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix davall el formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, s'ha de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu d'enviar la còpia impresa, signada, registrada i amb la documentació adjunta necessària a:

  Vicerectorat d'Investigació
  Son Lledó. Campus Universitari
  Cra. de Valldemossa, km 7.5
  07122 Palma
  (Illes Balears, Espanya)

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud d'aquest ajut o per a qualsevol problema tècnic que pogués sortir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  Per a qualsevol altre dubte relatiu a aquest punt del programa, us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà, de l'OSR, al número 971 17 2765, al correu electrònic xavier.salva@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  8. AVALUACIÓ
  Les sol·licituds seran adjudicades per la Comissió d'Investigació, una vegada avaluades per la comissió avaluadora de l'OSR.

  Per fer la priorització de les sol·licituds es tindran en compte els criteris especificats a la normativa.

  Una vegada feta l'adjudicació de les places, s'obrirà una nova convocatòria adreçada a les persones interessades en les places de tècnics que s'ofereixen.

  9. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució Icona Vist

  Torna