Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA

 1. Convocatòria Tancada3. Programa d'ajuts per a la incorporació de tècnics

  CONVOCATÒRIA: 2010 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 11 de desembre de 2009.

  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  L'objectiu del programa és cofinançar places de tècnics, preferentment de cicles formatius de nivell mitjà, amb la finalitat de realitzar tasques de suport en el marc de projectes de recerca finançats.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Pot demanar aquest ajut qualsevol grup d'investigació reconegut per la UIB, és a dir, que aparegui al catàleg de grups d'investigació de la UIB. És possible també fer una sol·licitud conjunta consistent amb la unió de diversos grups de recerca.
  3. CARACTERÍSTIQUES DELS AJUTS
  Anualment el Consell de Direcció fixarà el nombre de places i el cost total de cada plaça, que inclourà la seguretat social. La Universitat finançarà el 50 per cent d'aquesta quantitat, i el grup o grups de recerca hauran de cofinançar la resta. La relació del tècnic amb la Universitat serà la corresponent a la normativa aplicable.
  4. NORMATIVA
  5. DADES DE LA CONVOCATÒRIA

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria Icona Vist

  6. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  La documentació es pot presentar fins l'11 de desembre inclòs al registre oficial de la UIB.

  Només s'acceptarà una sol·licitud per grup o investigador reconegut a la UIB.

  Documentació que cal presentar:

  - Imprès de sol·licitud.
  - Documentació que acrediti que l'investigador o el grup de recerca té algun projecte de recerca viu.
  - Documentació que acrediti que el grup o grups tenen finançament per a la contractació de personal.
  - Annex A: Ingressos generats a la UIB en tasques de recerca per l’investigador o grup de recerca durant els darrers cinc anys (2004-2008) en imprès normalitzat facilitat per l'OSR.
  - Annex B: Memòria justificativa de la necessitat de contractar un tècnic per a varis grups de recerca, en cas d'unió de varis grups.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOC
  Annex A Icona Vist
  Annex B Icona Vist
  7. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu de registrar d'entrada al registre oficial de la UIB la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui.

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà, de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR), al número 971 17 2765, al correu electrònic xavier.salva@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  8. AVALUACIÓ
  Les sol·licituds seran adjudicades per la Comissió d'Investigació, una vegada avaluades per la comissió avaluadora de l'OSR.

  Per fer la priorització de les sol·licituds es tindran en compte els criteris especificats a la normativa.

  Una vegada feta l'adjudicació de les places, s'obrirà una nova convocatòria adreçada a les persones interessades en les places de tècnics que s'ofereixen.

  9. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució Icona Vist

  Torna