Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix OSR

 1. Informació1. OSR

  1. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

  Per acord del Consell Executiu del dia 10 d’octubre de 2000 (FOU núm. 185) es creà l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR) com a servei de suport administratiu integral a la R+D de la UIB, on els investigadors poden adreçar-se per a qualsevol tràmit o consulta referent a projectes de recerca o captació de talent investigador, tant en les fases de sol·licitud, com durant l'execució, justificació, així com la revisió tècnica i econòmica final.

  És missió de l'OSR la gestió de programes propis de finançament de projectes de recerca, captació de talent investigador i la gestió del sistema d'informació de la recerca a la UIB. També és missió de l'OSR estimular la participació dels investigadors en projectes finançats de recerca europeus, nacionals o autonòmics, i donar-los el suport necessari. Treballa en coordinació amb la resta de serveis de la UIB per a oferir un suport integral a la investigació que simplifiqui els processos i permeti augmentar la qualitat de la recerca realitzada a la UIB

  2. SERVEIS QUE OFEREIX
  3. NORMATIVA
  4. ENLLAÇ D'INTERNET

  Torna