Complements retributius

Fletxa abaix Complements retributius

 1. Convocatòria TancadaAvaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora

  CONVOCATÒRIA: 2015 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 23 de febrer de 2015.

  Organismes convocants:
  1. NORMATIVA ADICIONAL
  Decret 19/2008, de 1 de març de 2008 de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la universitat de les Illes Balears.

  Acord 1/2011 del Consell de Direcció de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears pel qual s'aprova el protocol d'avaluació establert en el Decret 19/2008, de 22 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigadorde la Universitat de les Illes Balears.

  Acord Ratificatiu del dia 18 de desembre de 2014 pel qual s’obre un termini per presentar les sol·licituds d’avaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació
  2. CERTIFICACIÓ DELS REQUISITS
  Els certificats d’obtenció del reconeixement d’un període d’investigació (sexenni), en el cas del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació, seran expedits d’ofici pel Secretari General de la Universitat de les Illes Balears i s’enviaran directament a l’AQUIB.
  3. TERMINI
  Fins al dia 23 de febrer de 2015, inclòs.

  Les sol·licituds han de presentar-se al Registre General de la UIB (Son Lledó), o a les unitats de registre en funcionament als distints centres de la UIB. S’ha d’adjuntar a la sol·licitud l’informe d’avaluació quantitativa de GREC corresponent al període avaluable.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Imprès de sol·licitud Icona Vist Icona Vist
  Instruccions sobre l’informe d’avaluació quantitativa de GREC   Icona Vist


  Torna