Complements retributius

Fletxa abaix Complements retributius

 1. Convocatòria TancadaAvaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'excel·lència investigadora i la transferència de coneixement

  CONVOCATÒRIA: 2016 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 22 de febrer de 2016.

  Organismes convocants:
  1. NORMATIVA ADICIONAL

  Decret 19/2008, de 1 de març de 2008 de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la universitat de les Illes Balears.

  Acord 2/2015, del Consell de Direcció de l’AQUIB, pel qual s’aprova el protocol d’avaluació pel qual s'aprova el protocol d'avaluació establert en el Decret 19/2008, de 22 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigadorde la Universitat de les Illes Balears.

  Correcció d’errades de l’Acord 2/2015

  Acord Ratificatiu del dia 21 de desembre de 2015 pel qual s’obre un termini per presentar les sol·licituds d’avaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en investigació i la transferència de coneixement.

  2. CERTIFICACIÓ DELS REQUISITS
  Els certificats d’obtenció dels reconeixements de períodes d’investigació (sexennis), en el cas del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en investigació i la transferència del coneixement, seran expedits d’ofici pel Secretari General de la Universitat de les Illes Balears i s’enviaran directament a l’AQUIB.
  3. TERMINI
  Fins al dia 22 de febrero de 2016, inclòs.

  Les sol•licituds han de presentar-se al Registre General de la UIB (Son Lledó), o a les unitats de registre en funcionament als distints centres de la UIB. S’ha d’adjuntar a la sol·licitud l’informe d’avaluació quantitativa de GREC corresponent al període avaluable.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Imprès de sol·licitud Icona Vist Icona Vist
  Instruccions sobre l’informe d’avaluació quantitativa de GREC   Icona Vist

  IMPORTANT 1: Us comunicam que enguany, per primer cop, es pot fer la sol·licitud de forma telemàtica mitjançant la Seu Electrònica de la UIB.


  IMPORTANT 2: Us fem notar que segons l'Acord 2/2015, "En cap cas no es poden avaluar els mateixos mèrits i circumstàncies valorats favorablement en convocatòries anteriors a l’hora de renovar un complement o obtenir diferents tipus de complements". Si voleu que us siguin avaluats només una part dels mèrits que conté l'informe del GREC, cal que ho marqueu damunt el propi document.


  Torna