Complements retributius

Fletxa abaix Complements retributius

 1. Convocatòria TancadaAvaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'excel·lència investigadora i la transferència de coneixement

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 24 de març de 2017.

  Organismes convocants:
  1. NORMATIVA ADICIONAL

  Decret 7/2017, de 10 de febrer de 2017 de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la universitat de les Illes Balears.

  Resolució del director general de Política Universitària i d'Ensenyament Superior de 13 de febrer de 2017 per la qual s'aprova el protocol d’avaluació pel qual s'aprova el protocol d'avaluació establert en el Decret 7/2017, d'11 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigadorde la Universitat de les Illes Balears.

  Acord Ratificatiu del dia 20 de febrer de 2017 pel qual s’obre un termini per presentar les sol·licituds d’avaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en investigació i la transferència de coneixement.

  2. CERTIFICACIÓ DELS REQUISITS
  Els certificats d’obtenció dels reconeixements de períodes d’investigació (sexennis), en el cas del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en investigació i la transferència del coneixement, seran expedits d’ofici pel Secretari General de la Universitat de les Illes Balears i s’enviaran directament a l’AQUIB.
  3. TERMINI
  Fins al dia 24 de març de 2017, inclòs.

  Les sol·licituds han de presentar-se al Registre General de la UIB (Son Lledó), o a les unitats de registre en funcionament als distints centres de la UIB. S’ha d’adjuntar a la sol·licitud l’informe d’avaluació quantitativa de GREC corresponent al període avaluable.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Imprès de sol·licitud Icona Vist Icona Vist
  Instruccions sobre l’informe d’avaluació quantitativa de GREC   Icona Vist

  IMPORTANT 1: Us recordam que la sol·licitud es pot fer de forma telemàtica mitjançant la Seu Electrònica de la UIB.

  IMPORTANT 2: Us comunicam que, tal com s’estableix a la disposició transitòria segona (règim transitori per al personal docent i investigador amb vinculació de caràcter temporal), el personal docent i investigador amb una vinculació de caràcter temporal, com a funcionari interí o contractat laboral, podran presentar la seva sol·licitud a la convocatòria de l’any 2019.


  Torna