Anàlisi econòmica dels impactes del turisme (AEIT)

Informació general del grup

Àrea AEI: Economia (ECO)

Línies de recerca:

  • Estudiar i mesurar els impactes econòmics que deriven de l'activitat turística.
  • Identificar, valorar i internalitzar els impactes ambientals i socioculturals que genera.
  • Avaluar la rendibilitat social d'aquesta activitat.