Anàlisi econòmica dels impactes del turisme (AEIT)

Equip investigador

Investigador principal

  • Dr. Ángel Bujosa Bestard (Professor titular d'universitat)

Membres

  • Dr. Antoni Riera Font (Catedràtic d'universitat)
  • Dr. Francisco Javier Capó Parrilla (Professor titular d'universitat)
  • Dra. Catalina Maria Torres Figuerola (Professora titular d'universitat)
  • Dr. Antonio Costa Costa (Professor col·laborador)

Col·laboradors

  • Sra. Michela Faccioli (Contractada predoctoral FPU)