Anàlisi econòmica dels impactes del turisme (AEIT)

Equip investigador

Investigador principal

Membres

Col·laboradors