Anàlisi econòmica dels impactes del turisme (AEIT)

Altres publicacions

  • Riera, A. (dir.); Ripoll Penalva, A.M. y otros. , "Conjuntura (Coyuntura). 2003-2012". Espanya, 2012. Llibre.