Anàlisi filosòfica i coneixement científic

Informació general del grup

Àrea AEI: Ment, Llenguatge i Pensament (MLP)

Línies de recerca:

  • Coneixement científic, regulació i canvi
  • L'explicació científica basada en mecanismes
  • Anàlisi de conceptes epistèmics i doxàstics d'ordre superior