Escoltar

ArqueoUIB

Publicacions en revistes

  • CALVO TRIAS M., "Reflexiones en torno al concepto de útil, forma, función y su relación con los análisis funcionales.", "Pyrenae", Número 30, Pàgines 17-38, 1999. Article.
  • CALVO TRIAS, M.SALVÀ SIMONET, B., "Aproximació a la seqüència cronocultural de la naveta I del jaciment de Closos de Can Gaià.", "Mayurqa", Número 25, Pàgines 59-82, 1999. Article.
  • CALVO TRIAS, M.GUERRERO AYUSO, V.GONZÁLEZ, E., "El panel rocoso con grabados prehistóricos de la Cueva de Betlem (Deià, Mallorca)", "Mayurqa", Número 25, Pàgines 11-27, 1999. Article.
  • CALVO TRIAS, M.SALVÀ SIMONET, B., "El poblat des Closos de Can Gaià dins el context cultural del bronze a Mallorca", "Tribuna d'Arqueologia", Número 1998-1999, Pàgines 135-158, 1999. Article.
  • FORNÉS, J; GARCIA, J., "Model per a l'estudi informátic de les estructures arquitectóniques: El Santuari talaiòtic com a model", "Mayurqa", Volum 25, Pàgines 97-112, 1999. Article.
  • CALVO, M; SALVÀ, B., "Excavacions al Poblat de navetes dels Closos de Can Gaià (Felanitx). A Tribuna d'Arqueologia . Barcelona. Pp. 135-158.", "Tribuna d'Arqueologia", Volum 1, Pàgines 135-158, 1999. Article.
  • BARTOMEU SALVÀ SIMONET, "Los pueblos del mar en la cultura talayótica?. Un estado de la cuestión", "Gerión", Número 17, 1999. Article.
  • CALVO, M; SALVÀ, B.; ROCA, C., "L'assentament islàmic del Puig de n'Escuder", "Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana", Número 53, 1999. Article.