Biologia Cel·lular del Càncer (BIOCANCER)

Informació general del grup

Àrea AEI: Biomedicina (BME)

Línies de recerca:

  • Potencial terapèutic de la modulació de la funció de FOXO3a en Glioblastoma
  • Mecanismes moleculars responsables del fenotip invasiu en Glioblastoma: paper de les Rho GTPases
  • Epigenòmica del Glioblastoma: Identificació i caracterització de biomarcadors teranòstics