Escoltar

Biologia Cel·lular del Càncer (BIOCANCER)

Informació general del grup

Àrea AEI: Biomedicina (BME)

Línies de recerca:

  • Paper de l'eix FOXO3a/FOXM1 en la biologia cel·lular del càncer i en la resposta a la teràpia antitumoral
  • Anàlisi de la funció de RhoE en la resposta al dany genotòxic i en la regulació de la invasió tumoral
  • Evaluació biològica i caracterització funcional de nous compostos bioactius