Biologia Cel·lular del Càncer (BIOCANCER)

Tècniques o instrumental

  • Cultius de cèl·lules de mamífer, en suspensió o adherides, tant normals com transformades i neoplàsiques.
  • Anàlisi del cicle cel·lular per tècniques diverses
  • Anàlisi de la viabilitat cel·lular i l'apoptosi
  • Anàlisi de vies de senyalització intracel·lular implicades en la proliferació i supervivència
  • Anàlisi de la morfologia i motilitat cel·lular