Estudis culturals britànics i comparatius: identitats i representació (BRICCS)

Informació general del grup

Àrea AEI: Ment, Llenguatge i Pensament (MLP)

Línies de recerca:

  • Identitat, gènere i les seves interseccions amb la producció cultural
  • Literatura contemporània, amb especial atenció a veus emergents, gèneres no canònics i la interacció entre histÒria, ficció i identitat
  • Cultura audiovisual britÀnica i comparativa