Climatologia, hidrologia, riscs naturals i territori (CLIMARIS)

Informació general del grup

Àrea AEI: Ciències i Tecnologies Mediambientals (CTM)

Línies de recerca:

  • Climatologia i recursos hídrics a l'àrea mediterrània, especialment a territoris insulars
  • Caracterització del paisatge actual a partir de la seva evolució històrica
  • Perillositat natural i impacte dels riscs naturals sobre el territori